Raakaöljyn käsittelylaitteet

  • oil and gas mxied transportation

    öljyn ja kaasun sekoittuminen kuljetuksiin

    Öljyn ja kaasun seosten kuljetuksen integroitua luistoa kutsutaan myös digitaaliseksi luistimeksi asennetuksi paineenkorotusyksiköksi tai tehosterokoksi. Öljyn ja kaasun seoksen kuljetusalusta voi toteuttaa perinteisen kaasu-neste-lämmitys- ja kaasu-neste-puskuriaseman integroinnin, kaasun ja nesteen erotussäiliön, erotussäiliön, kaukosäätöjärjestelmän jne. Kaatamisen. Se voi korvata pienen öljyn ja kaasun kerääjän asema matalan läpäisevyyden öljykentällä.