Haihdutuskiteytysalusta

  • Evaporation crystallization skid

    Haihdutuskiteytysluiska

    Haihtumiskiteytymisalustan käyttöä maakaasunpuhdistamon jätevedenkäsittelyssä on analysoitava yhdessä Na2SO4-NaCl-H2O-vaihekaavion kanssa. Haihdutuskiteytys ei ole vain menetelmä suolan ja veden erottamiseksi, vaan se voi myös yhdistää kunkin epäorgaanisen suolan liukoisuusominaisuudet epäorgaanisen suolan erottamiseksi tehokkaasti vaiheittain haihdutuskiteytysjärjestelmässä.