NGL-palautusyksikkö

  • NGL recovery unit

    NGL-palautusyksikkö

    Kevyt hiilivetyjen talteenotto tarkoittaa prosessia, jossa maakaasussa otetaan raskaampia aineosia kuin metaania tai etaania. Toisaalta sen tavoitteena on hallita maakaasun hiilivetykastepistettä kaupallisen kaasun laatuindeksin saavuttamiseksi ja välttää kaasu-neste-kaksivaiheinen virtaus.